Materiály pro výuku kurzu STM8 pro začátečníky

Home AVR AVR-1 Atxmega STM32 STM8 Knihovny Elektro Projekty Krátké poznámky Odkazy Modely

I2C na STM8 pro SPSE - 25.5.2024

Krátký návod k použití knihovny SWI2C na STM8 nejen pro studenty SPSE (s demonstrací na teplotním čidle LM75).

Různé demonstranční ukázky - 28.1.2024

Komentované zdrojové kódy s ukázkami různých funkcí. PWM, UART, Input Capture, Detekce stisku tlačítka včetně rozlišení délky stisku.

První díl o "low power" technikách STM8S. Taktování, režim spánku Wait. - 17.9.2023

Krátká poznámka o Beeper "timeru" + nabojová pumpa jako generátor záporného napětí - 10.9.2023

Obrázkový popis debugovacích / ladících nástrojů které poskytuje STVD. Tématem je krokování, sledování proměnných, breakpointy i pokročilé atp. - 12.8.2023

FAQ Sekce často kladených dotazů a různých problémů, zádrbů a chybiček souvisejících s STM8. - 21.1.2023

AD převodník I - 29.9.2022

Stručný úvod k AD převodníku na STM8S208 + knihovna s opravnými funkcemi.

Buzení 7segmentového displeje - 9.4.2022

Ukázka jak pomocí STM8 (ale obecně jakéhokoli MCU) budit klasický tří nebo čtyřmístný sedmisegmentový LED displej včetně zdrojového kódu i postupu jak volit hodnoty součástek.

Nábojová pumpa - 9.4.2022

Krátká poznámka o realizaci zdvojovače napětí pomocí timeru na STM8 + zatěžovací charakteristika.

Stavový automat - 1.8.2020

Základní vysvětlení a pár příkladu použití stavového automatu. Tutoriál uzce navazuje na předchozí díl a využívá millis.

"Multitasking" - 1.8.2020

Zavedení funkce millis a základy neblokujícího programování jako příprava na "multitasking".

Alfanumerické LCD - 8.7.2020

Poznámky o použití knihoven pro alfanumerické LCD displeje.

Clock 1.díl - 27.6.2020

Základní informace o konfiguraci clocku.

Ovládání displeje s MAX7219 - 6.6.2020

Návod jak napsat jednoduchý program pro ovládání displejů s budičem MAX7219.

Vstupy a výstupy 5.díl - 29.4.2020

Informace o výstupu typu Open-Drain a ukázka jak ho lze použít jako "převodník úrovní".

Vstupy a výstupy 4.díl - 29.4.2020

Informace o vnitřních "pullup" rezistorech.

Vstupy a výstupy 3.díl - 29.4.2020

Krátká stať o logických úrovních.

Vstupy a výstupy 2.díl - 27.4.2020

Díl zaměřený na ovládání vstupů mikrokontrolérů STM8S a na postup jak detekovat stisk tlačítka.

Vstupy a výstupy 1.díl - 27.4.2020

Díl zaměřený na základní elektrické charakteristiky GPIO (Vstupů a výstupu) mikrokontrolérů STM8S.

Instalace nástrojů a vytváření projektu - 27.9.2020

Step by step tutoriál jak nainstalovat vývojové prostředí a překladač a jak vytvořit projekt pro STM8S208 s využitím SPL knihoven.

STM8S208 Nucleo kit - 27.4.2020

Vybrané informace o nucleo kitu s STM8S208.

STM8 Programátory a Debuggery - 15.4.2020

Úvod o tom jak si obstarat programátor/debugger k STM8.