AVR 0-serie a 1-serie

Home AVR AVR-1 Atxmega STM32 STM8 Knihovny Elektro Projekty Krátké poznámky Modely Kontakt

EEPROM 17.7.2022
Stručný přehled elementárního zacházení s pamětí EEPROM pomocí knihovny eeprom.h společný pro většinu mikrokontrolerů Atmel.

DAC II 1.2.2022
Komentář o schopnostech výstupního bufferu 10bit DAC na MCU řady AVRxxDB. (AVR128DB28)

Multi PWM 5.12.2021
Ukázka řešení softwarového "PWM" pro regulaci jasu mnoha LED. (Atmega4809)

Bezpečné uspávání - 30.8.2021
Při přechodu do režimu spánku může nastat tzv "Race Condition" a je tedy potřeba jej správně ošetřit. V příspěvku problém předvedu a proberu i dvě varianty jeho řešení. (Attiny416)

AVR nové generace 14.12.2018
Nová generace AVR je vlastně nová a zajímavá rodina mikrokontrolerů. V úvodním dílu tutoriálu si připravíme půdu pro experimentování a prohlédneme hlavičkové soubory a styl programování.

Clock I 14.12.2018
První díl o možnostech a správě clocku na čipech AVR 1-serie. Na několika jednoduchých vzorových příkladech se seznámíme s vnitřními zdroji clocku a s možnostmi jejich kalibrace. (Attiny416)

GPIO I 19.12.2018
Rozcvička na téma ovládání portů na moderních AVR. (Attiny416)

USART I - 30.12.2018
První díl o UARTu na moderních AVR. Obsahuje příklad na odesílání pomocí printf_P a informace o "bugu" mEDBG jako USB-UART převodníku. (Attiny416)

USART II - 2.1.2019
Druhý díl o UARTu na moderních AVR. Obsahuje příklad na příjem textových pokynů s číselnými argumenty s využitím přerušení. Navazuje na předchozí díl. (Attiny416)

TCA I - 12.1.2019
První díl o Timeru/Counteru A. Ve třech příkladech se seznámíme s vytvářením PWM. V prvním zkusíme řídit tři modelářské servomotorky, ve druhém zredukujeme rozlišení z 16ti na 8bit a získáme za to 6 výstupů pro PWM. Ve třetím si primitivně pohrajeme s jasem LEDky a vytvoříme si animované rozsvěcení a zhasínání. (Attiny416)

Eventy Systém I - 16.1.2019
Tutoriál o ústřením prvku moderních AVR - o Event systému. Seznámíme se s účelem a způsobem konfigurace systému. V příkladech si vyzkoušíme přebrat eventy z PORTů a timeru TCA0 a taky si zkusíme eventy vypustit z čipu a generovat je softwarově. (Attiny416)

Přerušení I - 16.1.2019
Tutoriál o systému přerušení na moderních AVR. Skrze jeden příklad s externím přerušením nahlédneme na základní ovládání. Podíváme se jak lze vytvořit přerušení s vyšší prioritou a na round-robin systém řetězení přerušení. (Attiny416)

DAC I - 28.1.2019
Tutoriál o DA převodníku na moderních AVR. Probereme relativně jednoduché ovládání a otestujeme si jeho meze. Zjistíme jak je na tom s přesností, jak moc ho lze zatěžovat a jak zvládá velké rychlosti. (Attiny416)

PIT - 31.1.2019
Tutoriál o Periodic Interrupt Timeru. Na jednom příkladu si ukážeme ovládání této jednoduché a užitečné periferie. (Attiny416)

ADC I - 5.2.2019
První díl rozsáhlejšího tutoriálu o AD převodníku. Probereme v něm základy ovládání. Ve třech příkladech si vyzkoušíme jednoduché měření napětí a ukážeme si jak pomocí oversamplingu úspěšně zvětšit rozlišení. Osaháme si lineární senzor teploty MCP9701. A nakonec otestujeme window comparator a necháme AD převodník aby hlídal napětí za nás. (Attiny416)

ADC II - 10.2.2019
"Bonusový" díl orientovaný na měření vzdálenosti infračervenými čidly. (Attiny416)

ADC III - 20.2.2019
Ve třetím díle si vyzkooušíme free-run mód v několika podobných variacích. V rámci testů zkusíme ADC trochu přetaktovat a vyždímat z něj maximum. (Attiny416)

Měření VACH - 6.3.2019
Docela vtipný a zajímavý způsob jak spojit AD a DA převodník, operační zesilovač a pár součástek a vytvořit si z kitu použitelný měřák voltampérových charakteristik. Tenhle příklad mě vyloženě bavil :) (Attiny416)

Single Wire UART - 28.7.2021
Jednoduchý příklad obousměrné komunikace po jednom drátě pomocí UARTu na moderních AVRkách. (Atmega808)