AVR 1-serie

Home AVR AVR-1 Atxmega STM32 Elektro Modely Kontakt

AVR nové generace 14.12.2018
Nová generace AVR je vlastně nová a zajímavá rodina mikrokontrolerů. V úvodním dílu tutoriálu si připravíme půdu pro experimentování a prohlédneme hlavičkové soubory a styl programování.

Clock I 14.12.2018
První díl o možnostech a správě clocku na čipech AVR 1-serie. Na několika jednoduchých vzorových příkladech se seznámíme s vnitřními zdroji clocku a s možnostmi jejich kalibrace.

GPIO I 19.12.2018
Rozcvička na téma ovládání portů na moderních AVR.

USART I - 30.12.2018
První díl o UARTu na moderních AVR (Attiny416). Obsahuje příklad na odesílání pomocí printf_P a informace o "bugu" mEDBG jako USB-UART převodníku.

USART II - 2.1.2019
Druhý díl o UARTu na moderních AVR (Attiny416). Obsahuje příklad na příjem textových pokynů s číselnými argumenty s využitím přerušení. Navazuje na předchozí díl.

TCA I - 12.1.2019
První díl o Timeru/Counteru A. Ve třech příkladech se seznámíme s vytvářením PWM. V prvním zkusíme řídit tři modelářské servomotorky, ve druhém zredukujeme rozlišení z 16ti na 8bit a získáme za to 6 výstupů pro PWM. Ve třetím si primitivně pohrajeme s jasem LEDky a vytvoříme si animované rozsvěcení a zhasínání.

Eventy Systém I - Nejčerstvější (16.1.2019)
Tutoriál o ústřením prvku moderních AVR - o Event systému. Seznámíme se s účelem a způsobem konfigurace systému. V příkladech si vyzkoušíme přebrat eventy z PORTů a timeru TCA0 a taky si zkusíme eventy vypustit z čipu a generovat je softwarově.