STM32

Home AVR AVR-1 Atxmega STM32 Elektro Modely Kontakt

Rychlejší DAC na STM32 (SPL)

Krátká demonstrace appnote od ST o tom jak zrychlit DAC převodník v podstatě na libovolném STM.

STM32F0 Low power II (SPL)
Volné pokračování tutoriálu o low-power technikách na STM32F0. Vyzkoušíme v něm periodické buzení ze STOP režimu pomocí RTC.

STM32F0 Low power I (SPL)
Delší tutoriál o základních low-power technikách na STM32F0. V krátkosti v něm vyzkoušíme závislost spotřeby na taktovací frekvenci a pak projdeme tři režimy spánku - SLEEP, STOP a STANDBY.

STM32F0 USART III (SPL)
Krátký tutoriál o tom jak provozovat USART v roli SPI masteru okořeněný krátký přehledem o driveru MAX7219.

STM32L1 LCD (SPL)
Tutoriál ve stručnosti objasňuje způsob řízení LCD, dále se věnuje driveru na čipu STM32L100 a jeho ovládání, obsahuje ukázkový příklad včetně zapojení a zdrojového kódu. V závěru i malou ukázku "low-power" provozu.

STM32 USART II (SPL)
Tutoriál o jednotce USART na čipech STM32. Věnuje se pokročilým funkcím "character match" a "timeout", které usnadňují příjem pomocí DMA.

STM32 SPI slave (SPL)
Tutoriál o tom jak používat STM32 jako slave na SPI sběrnici. Včetně praktického příkladu a zdrojového kódu samozřejmě.

STM32F0 ADC I (SPL)
Tutoriál o AD převodníku na čipech STM32F0. Dotkneme se otázky rozlišení, šumu a přesnosti. Prozkoumáme problematiku vzorkovacího času a připojíme si jako buffer levný OZ a zjistíme zda a jak moc nám pomůže. To vše formou experimentu (včetně zdrojového kódu a schemat).

STM32 Nucleo 32
Článek o možnostech nejmenších Nucleo kitů. Věnuje se možnostem napájení, distribuci clocku a také jedné pasti, která na uživatele čeká. Konkrétně dokumentuje kit F303, většina informací je ale platné i pro ostatní kity.

STM32F0 Discovery
Krátký článek o možnostech Discovery kitu. Věnuje se distribuci clocku a osazení "hodinového" (32.768kHz) krystalu.

STM32 USART I (LL API + SPL )
Tutoriál o jednotce USART na čipech STM32. Ve třech příkladech předvádí jednoduché vysílání, příjem řětezců včetně dekodování pomocí sscanf() a vysílání s pomocí DMA. První dva příklady jsou psány s pomocí LL knihoven, poslední (s DMA) je pomocí SPL.

STM32 DMA I (LL API)
Krátký úvod do DMA na STM32F0. Obsahuje příklad přenosu v RAM včetně orientačního stanovení přenosové rychlosti.

STM32 Úvod
Přehledový článek o možnostech STM32, dokumentaci, dostupných kitech, programovacích stylech a vývojových prostředí (který asi budu ještě doplňovat) .

STM32 GPIO(LL API)
Stručný úvod do možností a ovládání pinů na STMku. Ve třech příkladech zablikáme LEDkou, chytíme stisk tlačítka a přidělíme pin některé periferii. Na závěr si povíme něco málo o Open Drain a Push-Pull konfiguraci výstupu.

STM32F0 Clock(LL API)
Návod vás stručně seznámí s možnostmi clocku na STMku. Ve čtyřech příkladech se mimo jiné podíváme na možnosti Clockout (MCO) a zkusíme čip taktovat na 48MHz pomocí PLL z interního i externího osilátoru.

STM32 EXTI(LL API)
V tomto tutoriálu se podíváme na základní práci s externím přerušením a předvedeme si jak jsou na STMku řešeny priority přerušení.

STM32 TIMER I(LL API)
Úvodní rozsáhlý tutoriál k Timerům na STM32. V mnoha příkladech se věnuje periodickému přerušení, Compare událostem, generování frekvencí a PWM. Neopomíná ani problém změny PWM a funkce "preload".

STM32 TIMER II(LL API)
Příklad využití spolupráce timeru a DMA ve kterém necháme měnit jas LEDky podle předem daného průběhu aniž bychom jakkoli zatěžovali jádro.

STM32 TIMER III(LL API)
V tomtu tutoriálu si předvedeme jak nastavit timer aby sám měřil periodu a PWM a výsledky měření si pak pro názornost pošleme do PC UARTem.

STM32 TIMER IV(LL API)
V tutoriálu demonstrujeme funkci "Timer-Link", tedy schopnost spojovat timery v STMku. Funkci si předvedeme na synchronizovaném spuštění dvou timerů.

STM32 Systick(LL API)
Tento článek velice stručně předvádí jak využít Systick jako periodické přerušení nebo jako "delay" funkci.

Debug v Atollic TrueStudiu
Krátká poznámka o tom jak v TrueStudiu využívat Brakpointy, Watchpointy (možnost zastavit program při zápisu/čtení vybrané proměnné) a Dynamic Printf (automaticý výpis po zachycení breakpointu).

Komentované Zdrojáky
Archiv komentovaných zdrojových kódů z přednášek. Například demonstrace ADC i ve spolupráci s vestavěným Operačním zesilovačem, komparátor a jeho spolupráce s timerem, DAC a jeho spolupráce s DMA, Timer DMA burst a jiné.

Ve výstavbě / in the construction