STM32

Home AVR AVR-1 Atxmega STM32 STM8 Knihovny Elektro Projekty Krátké poznámky Odkazy Modely

Komentované Zdrojáky (11.4.2023)

Ukázkové zdrojové kódy pro kurz MKMT z roku 2023 (STM32G071).

STM32F0 ADC II. (LL API)

Demo aplikace, která zaznamenává průběhu napětí se vzrokováním až 1.55Msps v reakci na vnější spouštěcí impulz. Domonstruje jak lze využít timer ke spouštění kontinuálního AD převodu externím signálem.

Low power na STM32L0 II. (LL API)

Demo aplikace, která se 10x za sekundu probouzí a měří stav baterie včetně schematu a návrhu HW modulu.

Low power na STM32L0 I. (LL API)

Krátké seznámení s technikami snižování spotřeby STM32L011 v aktivním režimu. Včetně přehledné tabulky orientační spotřeby.

Rychlejší DAC na STM32 (SPL)

Krátká demonstrace appnote od ST o tom jak zrychlit DAC převodník v podstatě na libovolném STM.

STM32F0 Low power II (SPL)
Volné pokračování tutoriálu o low-power technikách na STM32F0. Vyzkoušíme v něm periodické buzení ze STOP režimu pomocí RTC.

STM32F0 Low power I (SPL)
Delší tutoriál o základních low-power technikách na STM32F0. V krátkosti v něm vyzkoušíme závislost spotřeby na taktovací frekvenci a pak projdeme tři režimy spánku - SLEEP, STOP a STANDBY.

STM32F0 USART III (SPL)
Krátký tutoriál o tom jak provozovat USART v roli SPI masteru okořeněný krátký přehledem o driveru MAX7219.

STM32L1 LCD (SPL)
Tutoriál ve stručnosti objasňuje způsob řízení LCD, dále se věnuje driveru na čipu STM32L100 a jeho ovládání, obsahuje ukázkový příklad včetně zapojení a zdrojového kódu. V závěru i malou ukázku "low-power" provozu.

STM32 USART II (SPL)
Tutoriál o jednotce USART na čipech STM32. Věnuje se pokročilým funkcím "character match" a "timeout", které usnadňují příjem pomocí DMA.

STM32 SPI slave (SPL)
Tutoriál o tom jak používat STM32 jako slave na SPI sběrnici. Včetně praktického příkladu a zdrojového kódu samozřejmě.

STM32F0 ADC I (SPL)
Tutoriál o AD převodníku na čipech STM32F0. Dotkneme se otázky rozlišení, šumu a přesnosti. Prozkoumáme problematiku vzorkovacího času a připojíme si jako buffer levný OZ a zjistíme zda a jak moc nám pomůže. To vše formou experimentu (včetně zdrojového kódu a schemat).

STM32 Nucleo 32
Článek o možnostech nejmenších Nucleo kitů. Věnuje se možnostem napájení, distribuci clocku a také jedné pasti, která na uživatele čeká. Konkrétně dokumentuje kit F303, většina informací je ale platné i pro ostatní kity.

STM32F0 Discovery
Krátký článek o možnostech Discovery kitu. Věnuje se distribuci clocku a osazení "hodinového" (32.768kHz) krystalu.

STM32 USART I (LL API + SPL )
Tutoriál o jednotce USART na čipech STM32. Ve třech příkladech předvádí jednoduché vysílání, příjem řětezců včetně dekodování pomocí sscanf() a vysílání s pomocí DMA. První dva příklady jsou psány s pomocí LL knihoven, poslední (s DMA) je pomocí SPL.

STM32 DMA I (LL API)
Krátký úvod do DMA na STM32F0. Obsahuje příklad přenosu v RAM včetně orientačního stanovení přenosové rychlosti.

STM32 Úvod
Přehledový článek o možnostech STM32, dokumentaci, dostupných kitech, programovacích stylech a vývojových prostředí (který asi budu ještě doplňovat) .

STM32 GPIO(LL API)
Stručný úvod do možností a ovládání pinů na STMku. Ve třech příkladech zablikáme LEDkou, chytíme stisk tlačítka a přidělíme pin některé periferii. Na závěr si povíme něco málo o Open Drain a Push-Pull konfiguraci výstupu.

STM32F0 Clock(LL API)
Návod vás stručně seznámí s možnostmi clocku na STMku. Ve čtyřech příkladech se mimo jiné podíváme na možnosti Clockout (MCO) a zkusíme čip taktovat na 48MHz pomocí PLL z interního i externího osilátoru.

STM32 EXTI(LL API)
V tomto tutoriálu se podíváme na základní práci s externím přerušením a předvedeme si jak jsou na STMku řešeny priority přerušení.

STM32 TIMER I(LL API)
Úvodní rozsáhlý tutoriál k Timerům na STM32. V mnoha příkladech se věnuje periodickému přerušení, Compare událostem, generování frekvencí a PWM. Neopomíná ani problém změny PWM a funkce "preload".

STM32 TIMER II(LL API)
Příklad využití spolupráce timeru a DMA ve kterém necháme měnit jas LEDky podle předem daného průběhu aniž bychom jakkoli zatěžovali jádro.

STM32 TIMER III(LL API)
V tomtu tutoriálu si předvedeme jak nastavit timer aby sám měřil periodu a PWM a výsledky měření si pak pro názornost pošleme do PC UARTem.

STM32 TIMER IV(LL API)
V tutoriálu demonstrujeme funkci "Timer-Link", tedy schopnost spojovat timery v STMku. Funkci si předvedeme na synchronizovaném spuštění dvou timerů.

STM32 Systick(LL API)
Tento článek velice stručně předvádí jak využít Systick jako periodické přerušení nebo jako "delay" funkci.

Debug v Atollic TrueStudiu
Krátká poznámka o tom jak v TrueStudiu využívat Brakpointy, Watchpointy (možnost zastavit program při zápisu/čtení vybrané proměnné) a Dynamic Printf (automaticý výpis po zachycení breakpointu).

Komentované Zdrojáky
Archiv (rar) komentovaných zdrojových kódů z přednášek (STM32F3 z r.2020). Například demonstrace ADC i ve spolupráci s vestavěným Operačním zesilovačem, komparátor a jeho spolupráce s timerem, DAC a jeho spolupráce s DMA, Timer DMA burst a jiné.