STLINK jako zdroj Clocku

Na discovery boardu je kromě cílového čipu (STM32F051R8) také STM32F103 sloužící jako Debugger (ST-LINK). Ten je vybaven krystalem a poskytuje na svém MCO výstupu 8MHz signál. Ten může posloužit jako zdroj clocku pro cílový čip (STM32F0). Podívejte se níže na detail schematu z Userl Manualu. Deska je uzpůsobena i k osazení externího krystalu. Pokud chcete osadit vlastní krystal, musíte rozpojit propojku SB18, čímž odpojíte vývod MCO z ST-LINKU a pak si osadit vlastní krystal s vlastními kapacitami C13 a C14 a ještě doosadit odpory R23 a R22. Pokud chcete využít 8MHz signálu z ST-LINKU stačí když zkontrolujete že je propojka SB18 propojená a rezistory R23 a R22 neosazené. V takovém případě můžete navíc využít pin PF1, který zůstane nepoužitý. Propojka SB16 jej připojuje na konektor na okraji desky. Pokud si osazujete vlastní krystal, doporučuji tuto propojku rozpojit. Propojka SB17 slouží k připojení PF0 na kolíkové řady na kraji desky. Jinak řečeno zpřístupňuje signál z PF0 vně desky (ať už ho používáte jakkoli). Pokud využíváte 8MHz clock z ST-LINKU můžete ho pak distribuovat k dalším zařízením.


Schema zapojení. Továrně je SB18 a SB16 propojena a krystal neosazen.


Krystal, kondenzátory C13 a C14 i rezistory R22 a R23 nejsou osazeny


Propojky SB18 a SB16 jsou propojeny. SB17 není, signál z PF0 tedy není přístupný na vnějších konektorech desky

Osazení 32.768kHz krystalu

K některým aplikacím budete chtít osadit k STMku hodinový krystal. Ten se spolu s příslušnými kondenzátory připojuje k pinům PC13 a PC14 a STM ho v datasheetu nazývá (LSE - Low Speed External Clock). Discovery board je upraven tak aby bylo možné krystal osadit. Mezi bastlíři bude ale asi málo těch, kteří budou mít k dispozici přesně ten samý krystal jež lze nalézt ve schématu Discovery boardu (MC306-G-06Q-32.768), takže bude potřeba lehce zaimprovizovat. Improvizace není nijak složitá, stačí osadit jakýkoli jiný hodinový krystal který se na desku vleze. Nejjednodušší práce je s krystalem ve tvaru malého válečku. Ze schematu je patrné, že osadit bude potřeba i zatěžovací kondenzátory C15 a C16 (na jejichž volbě bude záviset přesnost frekvence) a dva propojovací "nulové rezistory" R25 a R24. Smysl R24 a R25 mi uniká (co by se asi stalo kdyby místo nich vedl na desce spoj ?). O volbě kapacit nemám představu, takže jsem osadil 10pF neboť se mi zrovna válely na stole. Propojky SB20 a SB21 jsou z výroby propojeny a jejich rozpojením můžete odpojit piny PC13 a PC14 na vnějších konektorech desky. Víc komentáře si úprava nezaslouží (co potřebujete se dozvíte z fotografie osazené desky).


Schema zapojení 32.768kHz krystalu.


fotografie osazeného krystalu 32.768kHz.


Černé neoznačené jsou propojky (rezistory 0R), bílé jsou kondenzátory 8.2pF (odhaduji že by bylo vhodnější volit kapacitu 6-8pF)

Home
V1.00 2015
By Michal Dudka (m.dudka@seznam.cz)