AVR

Home AVR AVR-1 Atxmega STM32 STM8 Knihovny Elektro Projekty Krátké poznámky Modely Kontakt

EEPROM 17.7.2022
Stručný přehled elementárního zacházení s pamětí EEPROM pomocí knihovny eeprom.h společný pro většinu mikrokontrolerů Atmel.

LCD driver - 6.9.2018
Rozsáhlejší tutoriál o tom jak Atmelem řídit klasické segmentové LCD. Využívá zabudovaného driveru Atmega169 a seznámí vás stručně s problematikou buzení LCD. Jeden příklad je věnován aplikaci, která hlídá a zobrazuje napětí lithiového článku se spotřebou něco málo přes 10uA.

Redukce pro Atmel ICE - 25.11.2018
Kratičký tutoriál na výrobu redukcí k nejlevnější variantě Atmel-ICE.

Low Power techniky II - 28.8.2018
Druhý díl tutoriálu nebo možná šablona, pro aplikace s jedním lithiovým článkem a solárním panelem. Spojuje do praktického příkladu informace z prvního dílu a přidává ještě něco navíc. Předvádí jak měřit napájecí napětí a řídit nabíjení akumulátoru s minimální spotřebou. Mimo jiné si také můžete prohlédnout jednu z metod jak měřit odběr micro-power aplikací.

Low Power techniky I - 18.8.2018
Výživný úvodní tutoriál o různých možnostech jak snižovat spotřebu Atmelů. Mimo jiné projdeme režimy spánku, dynamické taktování, použijeme watchdog jako timer, pohrajeme si s hodinovým krystalem a podíváme se i na stabilizátory napětí.

Levné debuggery - Čerstvý (29.7.2018)
Modifikací levných desek Xplained je možné získat debugger pro rozhradní debugWIRE (Attiny a některé Atmega), UPDI (moderní AVR) a TPI programátor (malé Attiny). V bohatě ilustrovaném tutoriálu si můžete přečíst jak na to.

EXTI
Tutoriál o externím přerušení. Je napsán pro Attiny24 ale obecně platný pro většinu AVR. - původně publikováno na tajned.cz

EXTI II
Dodatkový díl tutoriálu o externím přerušení. Obsahuje příklady o tom jak využít přerušení ke snímání polohy rotačního enkodéru a to včetně reakce na dynamiku otáčení. Příklady jsou napsané pro Attiny24, ale platné pro většinu rodiny AVR.

Analogový komparátor
Tutoriál o analogovém komparátoru na Atmelech. Tutoriál je sice napsaný pro Attiny24, ale je bez výhrad platný pro většinu rodiny AVR - původně publikováno na tajned.cz

Čítač/Časovač I
Rozsáhlejší díl tutoriálu o osmibitovém "Timeru 0". Tutoriál je napsaný pro Attiny2313, ale vzhledem k velké podobnosti časovačů je platný pro většinu rodiny AVR - původně publikováno na tajned.cz

Čítač/Časovač II
Druhý, velký, díl tutoriálu o "Timerech". Věnuje se 16bitovém čítači/časovači 1. Obsahuje demonstraci generování "přesných" frekvencí, možnosti "input capture" k měření PWM, digitální filtr, a způsob synchronizace časovačů (vícekanálové PWM). Tutoriál je napsaný pro Attiny2313, ale vzhledem k velké podobnosti časovačů je platný pro většinu rodiny AVR.

Čítač/Časovač III
Třetí díl tutoriálu o "Timerech". Věnuje se "hodinovému" čítači/časovači 2. Obsahuje příklady jak časovač rozběhnout s "hodinovým" 32.768kHz krystalem včetně demonstrace provozu v režimech spánku. Tutoriál je napsaný pro Atmega16, ale je platný pro většinu rodiny AVR.

ADC
Rozsáhlejší tutoriál o AD převodníku. Tutoriál se věnuje možnostem AD převodníku čipů Atmega8,16 a 644. Jádro funkcí je společné pro většinu čipů AVR, takže ať už začínáte s jakýmkoli čipem měl by pro vás být tutoriál smysluplný - původně publikováno na tajned.cz

USART
Rozsáhlejší tutoriál o komunikaci "USARTem" relevantní pro všechny čipy rodiny AVR - původně publikováno na tajned.cz

SPI
Tutoriál o SPI ma AVR (původně) publikováno na tajned.cz).

I2C/TWI na AVR
Tutoriál o TWI(I2C) na AVR. Příklady jsou napsané pro Atmega16 a aplikovatelný na většinu čipů AVR (původně publikováno na tajned.cz)

Levné debuggery
Modifikací levných desek Xplained je možné získat debugger pro rozhradní debugWIRE (Attiny a některé Atmega), UPDI (moderní AVR) a TPI programátor (malé Attiny). V bohatě ilustrovaném tutoriálu si můžete přečíst jak na to.

Debuggery pro Atmel
Přehled programátorů a debuggerů pro čipy Atmega, Attiny, Atxmega a trochu i o Atsam. V článku rozebírám možnosti AVR-Dragon, Atmel-ICE, AVR-ISP-MKII a něco málo se věnuji Xplained modulům. Článek tvoří úvod k programování pokročilých 8bit mikrokontrolerů Atxmega.

"Debugování" v Atmel Studiu
Tutoriál o prostředcích, které vám pomohou při hledání chybyček ve vašich projektech. Přibližuje použití prostředků Atmel studia, zejména breakpointy a watchpointy. Vhodný je pro začátečníky, kteří mají k dispozici debugger, případěn vývojové kity s debuggerem (Xplained atd.) nebo pro ty kteří se chtějí dozvědět jaké funkce mohou po opatření debuggeru využívat (původně publikováno na tajned.cz).

Ovládání Portů (GPIO)
Skoro dokončený tutoriál (90%) o ovládání portů na AVR. Věnuje se hardwarovým a softwarovým základům, převodům logických úrovní, ovládání větších proudů a ošetřování zákmitů tlačítek.

Attiny 64MHz PLL
Malý tutoriál o využití PWM jako DA převodníku. Věnuje se zejména čipm Attiny25/45/85, neboť ty mají k tomuto účelu největší potenciál díky 64MHz PLL. Mimo jiné je v článku demonstrační příklad generující sinusový průběh s nastavitelnou frekvencí.

Senzor proudu ACS712
Článek o použití hallova senzoru ACS712 k měření proudu Atmelem. Praktická ukázka je napsaná pro Attiny24 a využívá diferenciálního AD převodu. Modul je k dostání za babku v číně.

Clock na AVR
Neučesaný tutoriál o možnostech a zacházení s clockem u čipů Atmega a Attiny. V krátkosti vás seznámí s některými zdroji clocku, s možností kalibrace interního oscilátoru a technikách clouckout.

Attiny24 Fuses
Malý tutoriál o významu a konfiguraci fuses na Attiny24. Vzhledem k podobnosti fuses mezi rodinou AVR má mnoho informací obecnou platnost i pro další čipy.

Atmega328P Generování auido signálu
Rozpracovaný tutoriál jako pomocí Atmega328 a externího DAC převodníku přehrávat krátké "wav" soubory.

Funkce "ulož před vypnutím"
Poznámka s ukázkou o tom jak lze rozpoznat odpojení napájení a včasné uložení konfigurace do EEPROM.