AVR

Home AVR AVR-1 Atxmega STM32 STM8 Knihovny Elektro Krátké poznámky Modely Kontakt

LCD driver - 6.9.2018
Rozsáhlejší tutoriál o tom jak Atmelem řídit klasické segmentové LCD. Využívá zabudovaného driveru Atmega169 a seznámí vás stručně s problematikou buzení LCD. Jeden příklad je věnován aplikaci, která hlídá a zobrazuje napětí lithiového článku se spotřebou něco málo přes 10uA.

Redukce pro Atmel ICE - 25.11.2018
Kratičký tutoriál na výrobu redukcí k nejlevnější variantě Atmel-ICE.

Low Power techniky II - 28.8.2018
Druhý díl tutoriálu nebo možná šablona, pro aplikace s jedním lithiovým článkem a solárním panelem. Spojuje do praktického příkladu informace z prvního dílu a přidává ještě něco navíc. Předvádí jak měřit napájecí napětí a řídit nabíjení akumulátoru s minimální spotřebou. Mimo jiné si také můžete prohlédnout jednu z metod jak měřit odběr micro-power aplikací.

Low Power techniky I - 18.8.2018
Výživný úvodní tutoriál o různých možnostech jak snižovat spotřebu Atmelů. Mimo jiné projdeme režimy spánku, dynamické taktování, použijeme watchdog jako timer, pohrajeme si s hodinovým krystalem a podíváme se i na stabilizátory napětí.

Levné debuggery - Čerstvý (29.7.2018)
Modifikací levných desek Xplained je možné získat debugger pro rozhradní debugWIRE (Attiny a některé Atmega), UPDI (moderní AVR) a TPI programátor (malé Attiny). V bohatě ilustrovaném tutoriálu si můžete přečíst jak na to.

EXTI I
Úvodní díl tutoriálu o externím přerušení. Obsahuje teoretické základy a přehled ovládcích registrů. Je napsán pro Attiny24 ale obecně platný pro většinu AVR. - publikováno na tajned.cz

EXTI II
Druhý díl tutoriálu o externím přerušení. Obsahuje praktické ukázky včetně orientačního měření reakčního času a příkladu probouzení z režimu spánku. Příklady jsou psané pro Attiny24, ale platné pro většinu rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

EXTI III
Třetí díl tutoriálu o externím přerušení. Obsahuje příklady použití PCINT a možnosti vnořování a řetězení přerušení (co se může stát když přijde více přerušení "zároveň"). Příklady jsou napsané pro Attiny24, ale platné pro většinu rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

EXTI IV
Poslední díl tutoriálu o externím přerušení. Obsahuje příklady o tom jak využít přerušení ke snímání polohy rotačního enkodéru a to včetně reakce na dynamiku otáčení. Příklady jsou napsané pro Attiny24, ale platné pro většinu rodiny AVR.

Analogový komparátor I
První díl tutoriálu o analogovém komparátoru na Atmelech. Obsahuje teoretické informace o tom co je komparátor zač, k čemu může sloužit a jak se ovládá. Tutoriál je sice napsaný pro Attiny24, ale je bez výhrad platný pro většinu rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

Analogový komparátor II
Druhý díl tutoriálu o analogovém komparátoru na Atmelech. Obsahuje první praktické příklady, věnuje se otázce rychlosti komparátoru a problému se šumem, pomalými signály a hysterezí. Tutoriál je sice napsaný pro Attiny24, ale je bez výhrad platný pro většinu rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

Analogový komparátor III
Třetí díl tutoriálu o analogovém komparátoru na Atmelech. Obsahuje pokročilejší příklady jako přerušení od komparátoru, využití analogového multiplexeru a relativně komplexní užitečný příklad propojení komparátoru a časovače k měření periody analogového signálu. Tutoriál je napsaný pro Attiny24, ale je platný pro většinu rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

Čítač/Časovač I
První díl tutoriálu o osmibitovém "Timeru 0". Obsahuje praktické ukázky a věnuje se čítání externího signálu, předděličce, "Compare" událostem a přerušením. Tutoriál je napsaný pro Attiny2313, ale vzhledem k velké podobnosti časovačů je platný pro většinu rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

Čítač/Časovač II
Druhý díl tutoriálu o osmibitovém "Timeru 0". Obsahuje praktické ukázky a věnuje se různým využitím "CTC" režimu (realizace času 1s, generování obdélníkového průběhu o volitelné frekvenci a generování fázově posunutých signálů). Tutoriál je napsaný pro Attiny2313, ale vzhledem k velké podobnosti časovačů je platný pro většinu rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

Čítač/Časovač III
Třetí díl tutoriálu o osmibitovém "Timeru 0". Obsahuje praktické ukázky a věnuje se gnerování pulzně šířkové modulace (PWM) včetně jeho využití jako DA převodníku. Závěr se věnuje možnostem "jednorázového" ovládání výstupů timery (tvorba přesný "one-shot" pulzů). Tutoriál je napsaný pro Attiny2313, ale vzhledem k velké podobnosti časovačů je platný pro většinu rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

Čítač/Časovač IV
Čtvrtý, velký, díl tutoriálu o "Timerech". Věnuje se 16bitovém čítači/časovači 1. Obsahuje demonstraci generování "přesných" frekvencí, možnosti "input capture" k měření PWM, digitální filtr, a způsob synchronizace časovačů (vícekanálové PWM). Tutoriál je napsaný pro Attiny2313, ale vzhledem k velké podobnosti časovačů je platný pro většinu rodiny AVR.

Čítač/Časovač V
Pátý díl tutoriálu o "Timerech". Věnuje se "hodinovému" čítači/časovači 2. Obsahuje příklady jak časovač rozběhnout s "hodinovým" 32.768kHz krystalem včetně demonstrace provozu v režimech spánku. Tutoriál je napsaný pro Atmega16, ale je platný pro většinu rodiny AVR.

ADC I
Úvodní díl tutoriálu o AD převodníku. Zopakujeme si trojčlenku, pohovoříme o referencích, automatickém spouštění převodu, analogovém multiplexeru, ve stručnosti si ujasníme všechny důležité pojmy a na závěr se podíváme na seznam všech příkladů, které budou následovat v dalších dílech. Tutoriál se věnuje možnostem AD převodníku čipů Atmega8,16 a 644. Jádro funkcí je společné pro většinu čipů AVR, takže ať už začínáte s jakýmkoli čipem měl by pro vás být tutoriál smysluplný - publikováno na tajned.cz

ADC II
Druhý díl tutoriálu o AD převodníku. Obsahuje praktické příklady měření napětí s pomocí různých referencí, příklady jsou napsané pro Atmega8 a použitelné na drtivě většině ostatních členů rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

ADC III
Třetí díl tutoriálu o AD převodníku. Věnuje se vícekanálovému měření a měření vlastního napájecího napětí, samozřejmně včetně demonstračních příkladů (Atmega8). Dále pak diferenciálnímu měření s pomocí Atmega644. Krom posledního příkladu budou všechny ukázky platné pro většinu Atmelů - publikováno na tajned.cz

ADC IV
Čtvrtý díl tutoriálu o AD převodníku. S pomocí příkladů demonstruje pokročilejší techniky převodu. Podíváme se na zabudované zesilovače AD převodníku, vyzkoušíme převod spouštěný externím signálem a potrápíme převodník při digitalizaci relativně rychlého průběhu. Příklady jsou psané pro Atmega16 a 644, ale krom využití zesilovačů budou zajímavé i pro uživatele jiných čipů AVR - publikováno na tajned.cz

USART I
První díl tutoriálu o komunikaci "USARTem". Úvodní díl se věnuje komunikačnímu protokolu, potřebnému SW vybavení a nastavení komunikační rychlosti. Tutoriál je relevantní pro všechny čipy rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

USART II
Druhý díl tutoriálu o komunikaci "USARTem". Na sedmi praktických příkladech postupně demonstruje používání jednotky USART. Mimo jiné se věnuje využití funkce printf() a příjmu textových vstupů včetně dekodování číselných argumentů. Pokud s AVR začínáte, rozhodně vám doporučuji u UARTu strávit hodně času. Tutoriál obsahuje zdrojové kódy pro Atmega8/16/32 a je až na detaily relevantní pro všechny čipy rodiny AVR - publikováno na tajned.cz

USART III
Třetí díl tutoriálu o komunikaci "USARTem". Věnuje se převážně multiprocesorové komunikaci, na třech příkladech si demonstrujeme synchronní a MCPM režim. Ktestům jsou potřeba dva čipy (master a slave), zdrojové kódy jsou k dispozici přirozeně oba. Příklady jsou napsané pro Atmega16, ale použitelné na většině čipů AVR - publikováno na tajned.cz

SPI I
První díl tutoriálu o SPI ma AVR. Teoretický úvod k SPI periferii na Atmelech. Článek se věnuje ovládání SPI a problematice jeho použtí spolu s programovacím rozhraním ISP. SPI najdete na většině čipů Atmega - publikováno na tajned.cz

SPI II
Druhý díl tutoriálu o SPI ma AVR. Obsahuje praktické příklady a věnuje se komunikaci jak v roli masteru tak i slave. Příklady je tedy možné aplikovat pro komunikaci s vnějšími obvody, ale i pro komunikaci dvou a více mikrokontrolerů. Příklady jsou psané pro Atmega16 a aplikovatelné na většinu čipů Atmega a některé Attiny - publikováno na tajned.cz

SPI III
Třetí díl tutoriálu o SPI ma AVR. V tomto tutoriálu napíšeme jednoduchý driver digitálního potenciometru MCP4251 abychom demonstrovali použítí SPI pro komunikaci s integrovanými obvody. Příklad je napsaný pro Atmega16 a aplikovatelný na většinu čipů Atmega a některé Attiny - publikováno na tajned.cz

I2C/TWI na AVR I
První díl tutoriálu o TWI(I2C) ma AVR. Tutoriál se věnuje popisu prostředků, jež máme na AVR k dispozici. Praktické ukázky v tomto dílu demonstrují jednosměrný přenos. Zacházet se naučíte jak s Atmelem v roli master, tak i slave. Příklad je napsaný pro Atmega16 a aplikovatelný na většinu čipů AVR - publikováno na tajned.cz

I2C/TWI na AVR II
Druhý díl tutoriálu o TWI(I2C) ma AVR. Na praktických příkladech se podíváme na to jak realizovat obousměrnou komunikaci. Opět se podíváme na obě role, slave i master. Příklad je napsaný pro Atmega16 a aplikovatelný na většinu čipů AVR - publikováno na tajned.cz

Levné debuggery
Modifikací levných desek Xplained je možné získat debugger pro rozhradní debugWIRE (Attiny a některé Atmega), UPDI (moderní AVR) a TPI programátor (malé Attiny). V bohatě ilustrovaném tutoriálu si můžete přečíst jak na to.

Debuggery pro Atmel
Přehled programátorů a debuggerů pro čipy Atmega, Attiny, Atxmega a trochu i o Atsam. V článku rozebírám možnosti AVR-Dragon, Atmel-ICE, AVR-ISP-MKII a něco málo se věnuji Xplained modulům. Článek tvoří úvod k programování pokročilých 8bit mikrokontrolerů Atxmega.

"Debugování" v Atmel Studiu I
První díl tutoriálu o prostředcích, které vám pomohou při hledání chybyček ve vašich projektech. Přibližuje použití prostředků Atmel studia, zejména breakpointy a watchpointy. Vhodný je pro začátečníky, kteří mají k dispozici debugger, případěn vývojové kity s debuggerem (Xplained atd.) nebo pro ty kteří se chtějí dozvědět jaké funkce mohou po opatření debuggeru využívat - publikováno na tajned.cz

"Debugování" v Atmel Studiu II
Druhý díl tutoriálu o "debuggerech". Věnuje se Trace funkci, omezení debugWIRE rozhraní a použití JTAG rozhraní včetně kaskádování (Daisy-chain) - publikováno na tajned.cz

Ovládání Portů (GPIO)
Skoro dokončený tutoriál (90%) o ovládání portů na AVR. Věnuje se hardwarovým a softwarovým základům, převodům logických úrovní, ovládání větších proudů a ošetřování zákmitů tlačítek.

Attiny 64MHz PLL
Malý tutoriál o využití PWM jako DA převodníku. Věnuje se zejména čipm Attiny25/45/85, neboť ty mají k tomuto účelu největší potenciál díky 64MHz PLL. Mimo jiné je v článku demonstrační příklad generující sinusový průběh s nastavitelnou frekvencí.

Senzor proudu ACS712
Článek o použití hallova senzoru ACS712 k měření proudu Atmelem. Praktická ukázka je napsaná pro Attiny24 a využívá diferenciálního AD převodu. Modul je k dostání za babku v číně.

Clock na AVR
Neučesaný tutoriál o možnostech a zacházení s clockem u čipů Atmega a Attiny. V krátkosti vás seznámí s některými zdroji clocku, s možností kalibrace interního oscilátoru a technikách clouckout.

Attiny24 Fuses
Malý tutoriál o významu a konfiguraci fuses na Attiny24. Vzhledem k podobnosti fuses mezi rodinou AVR má mnoho informací obecnou platnost i pro další čipy.