Jak napasovat improvizované debuggery k Arduino modulům

Tento návod slouží jen jako doplněk k tutoriálu o úpravách Xplained kitů na levné Programátory / Debuggery. Postup u modulů UNO i Nano je velice podobný.

Obsah

Úprava Arduino UNO

Na desce UNO je Reset signál ovládán "programátorem" skrze kondenzátor C5 (viz schema). My chceme reset využívat k debugování rozhraním DebugWIRE, musíme tedy kondenzátor odstranit. Tím přijdete o možnost programovat čip pomocí bootloaderu (teddy běžnou "arduino" cestou). Další úpravou je připojení clocku z debuggeru, ten je potřeba zavést na pin XTAL1. Protože programátor přepisuje fuses a volí automaticky zdroj clocku jako externí, nesmíte zapomenout před uvedením aplikace do provozu přepsat fuses a zvolit jako zdroj clocku 16MHz krystal (jež se na Arduino desce nachází). Obě úpravy jsem úspěšně otestoval. Víc napoví obrázky.

Kondenzátor C5 odpájet, clock z debuggeru (mEDBG) připojit na XTAL1


Úpravy jsou vcelku jednoduché


Propojení debuggeru s UNO

Úprava Arduino Nano

Úprava Nano kitu je skoro shodná, opět je potřeba jen odstranit kondenzátor (C4 viz schema) a připojit clock. Připojení clocku vyžaduje "jemnou" práci - trafopáječka s "věčným očkem" na to stačila, ale dávejte pozor aby jste při pájení nepropojili signál i s pouzdrem krystalu.

Odpájet kondenzátor C4


Náročnější úprava - přivedení clocku z debuggeru na XTAL1


Propojení debuggeru s Nano

Home
V1.0 23.7.2018
By Michal Dudka (m.dudka@seznam.cz)