logo_elektromys.eu

/ Nepříjemná vlastnost MT3608 |

Modul step-up měniče MT3608 je velice rozšířený, levný a praktický. Obsahuje, ale jednu skrytou "vadu". Jeho jádrem je integrovaný obvod MT3608 ke kterému je dostupný relativně kvalitní datasheet (což není u čínských produktů pravidlem). Schema modulu v podstatě kopíruje datasheetové zapojení, jen s tím rozdílem že místo zpětnovazebního děliče z fixních odporů obsahuje místo "horního" rezistoru trimr. Tedy je zapojen tak jako na schématu níže:

Zapojení step-up měniče na modulu

Na webech prodejců se občas dočtete různé "postupy pro bezpečné oživení". Například arduino-shop.cz nabádá před nejprve vytočit trimr o 20 otáček (tedy až na kraj) ve směru hodinových ručiček, kdežto třeba laskarduino.cz zase nabádá udělat úplný opak - tedy "točit trimrem úplně doleva (jako když se ubírá zvuk)". Zvlášť nepříjemná volba, když uvážíte že jeden z těchto postupů může vést k destrukci měniče :D Než si řekneme jak k destrukci dojde a na co dávat pozor, seznámíme se ve stručnosti s mechanismem jak se nastavuje výstupní napětí měniče. Měnič na pinu FB snímá podělené výstupní napětí (VOUT). Míru dělení udává dělič napětí tvořený 100k trimrem a 2k2 odporem. Když na pin FB přijde napětí vyšší jak 0.6V, měnič začne výstupní napětí snižovat. Naopak pokud na pinu FB změří napětí nižší jak 0.6V bude výstupní napětí (VOUT) zvyšovat. Tímto mechanismem se snaží stabilizovat VOUT na vámi nastavenou hodnotu. Natočením trimru si vybíráte dělící poměr děliče. Bude-li poměr například 1/20, bude měnič udržovat na svém výstupu 20ti násobek 0.6V, tedy 12V. Teď si představme co se stane, vytočíme-li trimr "úplně dolů" (tedy jezdec spojíme s odporem 2k2). Dělící poměr bude 100k ku 2k2 tedy přibližně 46. Měnič se tedy bude snažit udržovat na výstupu napětí 46*0.6V což je přibližně 27.6V. To je naprosto v pořádku. Co se ale stane když trimr vytočíme úplně opačným směrem - tedy jezdec spojíme s VOUT. Dělicí poměr bude 1 a měnič se bude snažit udržet na výstupu napětí 1*0.6V tedy 0.6V. Což bohužel nedokáže. Tato topologie pracuje správně jen pokud je vstupní napětí MENŠÍ než výstupní a navíc se měnič rozbíhá až od 2V na vstupu. Co se tedy s měničem v takovém případě stane ? Vstupní napětí se skrze indukčnost a diodu dostane přímo na výstup (a zmenší se o úbytek na diodě). Měnič tam zjistí napětí větší jak 0.6V, takže nebude "měnit" a zvedat výstupní napětí (prostě nebude dělat nic). V absolute maximum ratings v datasheetu najdete poznámku "FB Voltages -0.3V to 6V". Ta říká že napětí na FB nesmí přesáhnout 6V. My máme ale právě teď pin FB spojený s VOUT a VOUT máme spojené přes diodu a cívku na VIN ! Takže pokud v této fázi přivedete na VIN napětí větší jak 6V, pošlete měnič do křemíkového nebe ! To vám hrozí minimálně v případech kdy měnič napájíte 9V baterií nebo třeba vyrábíte 24V ze vstupních 12V a tak podobně.

Takže když si to shrneme:

Jaký je tedy správný postup nastavování ?

| Závěr /

Je smutné že návrháři modulu nepřidali na desku jeden odpor a zenerovu diodu jako ochranu FB vstupu. Řešením v hodnotě asi jedné koruny, by celý tento problém odpadl. Přirozeně jsem toto chování prakticky ověřil. Uctěme tedy minutou ticha jeden modul, který položil svůj elektronický život na oltář poznání. Na mém modulu (nevím jestli se osazují dvě varianty) se otáčením ve směru hodinových ručiček výstupní napětí snižuje (tedy tímto směrem dostáváme trimr do "destrukční" polohy). Arduino-shop.cz tedy vyhrává cenu "zabiják roku" (a doufejme že po upozornění návod opraví). laskarduino.cz má postup správně a získává jednoho bludišťáka.

| Odkazy /

Home
| V1.00 7.6.2019 /
| By Michal Dudka (m.dudka@seznam.cz) /