logo_elektromys.eu

/ Výrobní vada na čínské STM8S Bluepill |

Při nákupu v číně dejte pozor na to že některé serie miniaturních modulů s STM8S103 mohou mít nepříjemnou výrobní vadu. Tou je nepropojená GND na programovacím konektoru (SWIM) se zbytkem desky. Bez nápravy není možné mikrokontrolér naprogramovat a programátor typicky hlásí že má chybné spojení a vcelku moudře vás nabádá ke jeho kontrole. Následující obrázky hovoří za vše.

Letmý test spojení prozradí že s GND není něco vpořádku.
Detailnější pohled na svrchní část desky ukáže příčinu - návrhář desky asi počítal s tím že se GND rozlije kolem pinových řad ...
Ani dolní vrstva to nezachrání...
Nezbývá tedy nic jiného než GND propojit

| Závěr /

Na fotografiích některých prodejců na Aliexpress a na Ebay je tato vada dokonce i vidět (bílá linka okolo pinových řad je "useknutá"). Je ale bohužel málo pravděpodobné, že by fotografie měla jakoukoli vazbu k tomu co vám doopravdy přijde.

Home
| V1.10 21.7.2019 /
| By Michal Dudka (m.dudka@seznam.cz) /