logo_elektromys.eu

/ Knihovna pro alfanumerický LCD |


/ Úvod |

V tomto příspěvku si dovolím zveřejnit svou knihovnu pro ovládání alfanumerických LCD s driverem HD44780 nebo ST7066 či dalších ekvivalentů. Než začnete číst, dovolím si vás odkázat na poznámku o zapojeních která by vám měla udělat jasno v problematice "3V vs 5V".

/ Vlastnosti knihovny |

/ Ke stažení |

/ Další poznámky o provozu LCD |

Home
| V1.02 6.7.2020 /
| By Michal Dudka (m.dudka@seznam.cz) /