Opamp "DAC level shifter/expander" calculator (Betaversion)

Calculate design for opamp "level shifter" using standard E12 or E24 resistors.
Calculator aims to shifting and expanding DAC output (connected to Vin).
Typicaly Vref is DAC reference voltage and with Rail-To-Rail DAC same as Vinmax.
Circuit inverts DC output, Voutmax is reached with Vinmin (DAC minimal value) and vice versa.
Of course calculates also with negative voltages.

Vinmax = Vref(Vinmax is same as Vref)
Vout min V(Required opamp output low voltage)
Vout max V(Required opamp output high voltage)
Vin min V(DAC ouput minimal value)
Vin max V(DAC ouput maximal value)
Vref V(DAC reference voltage, fill if different then Vinmax)
E12 resistors (5% tolerance)
E24 resistors (1% tolerance)


Czech note: Zadávejte s desetinnou tečkou ;)

Vstupem kalkulátoru je jedno fixní napětí (VREF), které je typicky referencí DA převodníku. A jedno proměnné napětí (VIN) v rozsahu Vinmin až Vinmax. Po přivedení napětí Vinmin na vstup bude na výstupu obvodu napětí Voumax a opačně. Typicky bývá napětí Vinmax rovno Vref, to zohledňuje zaškrnutý checkbox. Vyjmečně to tak být nemusí, pak je nutné checkbox odšrktnout a Vref zapsat do příslušné kolonky. Kalkulátor se pokusí nalézt hodnoty odporů R1 až R4 tak aby vyhovovaly co nejlépe požadovaným vstupním údajům. Výstupní (a i vstupní) hodnoty mohou být i záporné.

Home
V0.8 26.11.2021
By Michal Dudka (m.dudka@seznam.cz)